కార్తీక మాసం విశిష్టత మరియు ఆచరించవలసిన విధి విధానాలు

8:51:00 PM
పున్నమి చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు కనుక ఈ మాసానికి “కార్తీకమాసం” అని పేరు. ఈ మాసంలో చేసే ఆలయ సందర్శనం , అర్చనలు , అభిషేకాలతో...Read More
Powered by Blogger.