అతి ప్రాచీనకాలంలోనే భారతీయ శాస్త్రవేత్తల విమానయానం గురించిన ఊహలు, ప్రవచించిన సిద్ధాంతాలు

4:32:00 PM
ఆధునికయుగం పేరు చెప్పగానే మనకు విమానయానం గుర్తుకు వస్తుంది. నవీన విజ్ఞాన శాస్త్రం మనిషికి విమానాన్ని కానుకగా ఇచ్చింది. 1903 డిసెంబరు 17...Read More
Powered by Blogger.