వినాయకచవితి రోజున చేసే పత్రపూజలో దాగిఉన్న అద్భుతమైన ఔషధగుణాలు వాటి రహస్యాలు

5:18:00 PM
   తెలుగు హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మొట్టమొదట ఏ పని చెయ్యాలన్నా ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగకుండా నిర్విఘ్నంగా అనుకున్న పనులు పూర్తి కావాలని వినాయకచవి...Read More

వినాయక చవితి

5:15:00 PM
వినాయక చవితి భారతీయ పండుగలలో ఒకటి. పార్వతీపరమేస్వరుల పుత్రుడైన వినాయకుడి పుట్టిన రోజు.  పురాణ గాధలలో శివుడు వినాయకుడిని అందరు దేవతలలోక...Read More
Powered by Blogger.