తిరుమల ప్రధానాలయం గర్భగుడిలో శ్రీవారి దివ్య మంగళ విగ్రహాలు విశిష్టత

7:42:00 AM
తిరుమల ప్రధానాలయం అయిన గర్భగుడిలో శ్రీవారి దివ్య మంగళ విగ్రహంతో పాటు 4 విగ్రహాలుగా దర్శనమిచ్చే నలుగురు మూర్తులున్నారు. “ తిరుమల శ్...Read More

దసరా : దేవీనవరాత్రుల రోజున ఏ రోజు ఏం అలంకారం మరియు నైవేద్యం పెట్టాలి.

7:02:00 PM
దసరా పండుగ   ఆశ్వయిజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి మహార్నవమి వరకు " దేవీనవరాత్రులు"   అంటారు . - దసరా : దేవీనవరాత్రుల రోజున ...Read More
Powered by Blogger.